STOWARZYSZENIE
INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

line.png 

 


 NOWY 2018 ROK


 Zapraszamy na konferencję
"R~Ewolucja  Ochrony Danych Osobowych - RODO"
która odbędzie się  
23 stycznia 2018 r. godz. 10.00 – 15.30  

Więcej informacji: wse.edu.pl 


 

 Rekomendujemy studia IODO
edycja Wiosna 2018:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Rekrutacja Edycja 6 - wiosna 2018


Celem Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz działania dążące do optymalizacji kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z wdrażaniem innowacyjnego administrowania Systemami Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji i ochroną danych osobowych. Tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Bezpieczeństwa Informacji © w organizacjach o zróżnicowanych zadaniach i charakterystykach działalności w oparciu o analizę i ocenę przestrzegania przepisów w formacie dobrych praktyk i Kodeksu IODO.


Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą do przesyłania propozycji tworzenia projektu Kodeksu IODO.   Copyright © by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

 


  

CZŁONKOWIE HONOROWI SIODO

            SIODO_EWA_KULESZA_SIODO.jpg SIODO_Maciej_Krawczak.jpg 


Wyższa Szko
ła Ekonomiczna w Białymstoku

 

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych- SIODO -

 oraz

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum


zapraszają na konferencję

"R~Ewolucja 
Ochrony Danych Osobowych - RODO"

która odbędzie się

23 stycznia 2018 r. godz. 10.00 – 15.30

w siedzibie WSE w Białymstoku,  

ul. Zwycięstwa 14/3, aula nr 5

 

Konferencja skierowana jest do Administratorów Danych Osobowych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kandydatów na Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz wszystkich osób  zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona. 

 

 Więcej informacji: wse.edu.pl

 

 
Stowarzyszenie SIODO


Idea utworzenia Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych jest efektem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO oraz wprowadzenia w Rozporządzeniu Ministra Pracy z 2014 r. nowej klasyfikacji zawodu (specjalności) na potrzeby rynku pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor wyznaczany jest na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO, stąd też wynika naturalna potrzeba systematycznego edukowania kwalifikowanych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych. 

Prognozując potrzeby merytorycznej wymiany doświadczeń między specjalistami, ekspertami oraz praktykami, realizującymi zadania obecnego ABI, a w niedalekiej przyszłości i nowego podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem danych osobowych - Inspektora Ochrony Danych, grupa inicjatywna w dniu 12 października 2016 r. podjęła uchwały wymagane przepisami prawa o stowarzyszeniach.

W jubileuszowym dwudziestym roku od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane współdziałaniem zgodnym z celami Stowarzyszenia do pracy na rzecz zapewniania poszanowania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. 

Cele główne SIODO:

  • Działalność na rzecz przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji, w tym podstawowych zasad ochrony danych osobowych – legalności, adekwatności i proporcjonalności przetwarzania informacji/danych osobowych.

  • Działalność w sferze rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

  • Działalność edukacyjną oraz oświatową, w tym polegającą na kształceniu uczniów oraz studentów.

  • Rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej i podnoszenie poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

  • Ustalanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk.

  • Pomoc w bieżącej pracy Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektorów Ochrony Danych.

  • Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
 Aktualności:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

ul. NEWELSKA 6 

01-447 Warszawa

KRS: 0000643010
NIP: 5272783421
REGON: 365685630

Konto bankowe: 95 1020 1013 0000 0702 0351 7976 


e-mail: siodo@siodo.org 

www.siodo.org

   Jarosław Feliński                    tel. 508 608 136
   Natalia Bender                        tel. 796 094 105
   Sebastian Szczerba                tel. 691 502 633

   Beata Patoka-Szurawska     tel. 601 310 818
   Ewa Felińska                            tel. 604 270 401
   Michał Tuz                                tel. 602 384 179

Radca prawny SIODO
dr Tomasz Lenarczyk

 

 

  

Rekomendujemy i wspieramy studia podyplomowe - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

SIODO logo WIT.png SIODO logo WSAP.png  SIODO_logo_AGH.png SIODO_logo_DSW.png